SE

?tervinningsstationen vid Tallkrogsplan stängs omg?ende

Den 3 juni tas ?tervinningsstationen vid Tallkrogsplan/Tallkrogsvägen. Orsaken är att platsen kommer att bli byggarbetsplats och arbete p?g?r nu med Trafikkontoret i Stockholm Stad för att hitta en ny plats.

Under tiden hänvisar FTI istället till ?tervinningsstationerna vid Tallkrogsvägen 41 och Kistvägen/Herrhagsvägen i Gubbängen.
? Vi hoppas att hush?llen kommer att fortsätta att lämna sina källsorterade förpackningar p? n?gon av dessa platser istället, säger Annika Ahlberg, regionchef p? Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.
En ?tervinningsstation ger närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. Grovsopor lämnas till n?gon av kommunens ?tervinningscentraler.
I ett större perspektiv bidrar ?tervinning av olika material till att vi aktivt sparar p? jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje g?ng!
P? FTI:s hemsida kan företag och andra verksamheter söka efter var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt.
Det är FTI:s uppdrag att samla in och se till att förpackningar och tidningar ?tervinns. Det gör man bland annat genom de ?tervinningsstationer som finns runt om i hela landet.
För ytterligare information:
Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 01
[email protected]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy