SE

?tervinningsstationen vid Snopptorpsgatan tas bort

?tervinningsstationen p? Snopptorpsgatan i Eskilstuna kommer att tas bort omg?ende p? grund av att fastighetsägaren ska bygga hus p? platsen.

? Vi har tyvärr inte lyckats hitta en ersättningsplats för ?tervinningsstationen p? Snopptorpsgatan, vid Bryggartorpsgatan, s? tills vidare hänvisar vi de boende till stationen som ligger närmast, säger Magnus Sandström, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar hush?llen att istället lämna sina källsorterade förpackningar p? ?tervinningsstationen vid Coop Triangeln p? Fridhemsgatan.
? Tömningsintervallerna p? dessa stationer kommer att ses över för att möta den volymökning som blir när stationen p? Rumlaborgsgatan stängs, avslutar Magnus Sandström.
?tervinningsstationer ger hush?ll i omr?det möjlighet att lämna förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. I ett större perspektiv bidrar ?tervinning av förpackningar till att vi aktivt sparar p? jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje g?ng!
Stationen är till för förpackningar och tidningar fr?n privatpersoner och hush?ll. Grovsopor lämnar hush?llen grovsoprum, miljörum eller till kommunens ?tervinningscentraler.
Företag och andra verksamheter kan hitta information om var de gratis lämnar sina förpackningar p? FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.
FTI:s uppdrag är att samla in och se till att förpackningar och tidningar ?tervinns. Det görs bland annat via de ?tervinningsstationer FTI har och som finns runt om i hela landet.
För ytterligare information:
Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 73
[email protected]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy