SE

?tervinningsstationen p? P-däcket Oxen tas bort

Den 8 augusti tar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) bort ?tervinningsstationen p? parkeringsdäcket Oxen p? Järnvägsgatan efter begäran fr?n kommunen, som kommer att bygga ut det översta parkeringsplanet.
? Det är olyckligt att vi m?ste ta bort ?tervinningsstationen innan det finns en ersättningsplats, säger Magnus Sandström, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
? Vi arbetar för att hitta en annan plats och under tiden hänvisar vi till ?tervinningsstationerna p? Brinellgatan och vid ICA Kvantum p? Bandygatan, fortsätter Magnus.
?tervinningsstationer ger närboende privatpersoner möjlighet att lämna sina källsorterade tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas.
I ett större perspektiv bidrar ?tervinning av förpackningsmaterial till att vi aktivt sparar p? jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje g?ng!
Grovsopor och annat hush?llsavfall lämnas i fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller p? kommunens ?tervinningscentraler.
Företag och andra verksamheter hittar var de lämnar sina förpackningar för ?tervinning p? FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.
För ytterligare information:
Magnus Sandström, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 73
[email protected]
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Similar Posts