?tervinningsstationen p? Industrivägen flyttas

?tervinningsstationen vid korsningen Industrivägen/Mjälarydsvägen i Tenhult flyttas under sista veckan i augusti till Tegelvägen. Bygglovet för platsen p? Industrivägen kunde inte förlängas.

? I samarbete med kommunen har vi nu hittat en plats vid den nya sorterg?rden p? Tegelvägen där vi kan ställa en ?tervinningsstation, berättar Magnus Sandström, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Vi hoppas att det här inte ska bli en alltför stor olägenhet för boende i omr?det och att hush?llen ska fortsätta att lämna sina förpackningar här istället.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för ?tervinningsstationer i hela landet, där hush?ll ges möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.
I ett större perspektiv bidrar ?tervinning av olika material till att vi aktivt sparar p? jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje g?ng!
Grovsopor och annat hush?llsavfall lämnas i grovsoprum eller p? kommunens ?tervinningscentral. För företags och andra verksamheters källsortering hänvisar FTI till sin hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.
För ytterligare information:
Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 73
[email protected]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Authors

Related posts

Top