SE

?tervinningsstationen i p? Norra Strandgatan tas bort

a8

I slutet av denna vecka tas ?tervinningsstationen p? Norra Strandgatan i Oskarshamn bort. Det är förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI som äger och driver alla landets ?ter­vinningsstationer. Kommunen som ansvarar för att anvisa platser har anvisat ny plats bakom COOP p? Hemvägen. FTI har sökt bygglov för en ?tervinningsstation p? den aktuella platsen. Bygglovet har dock inte hunnit
vinna laga kraft än.
? Normalt l?ter vi ?tervinningsstationen som ska flyttas st? kvar till dess att den nya platsen är klar, men vi vill vara smidiga i detta fall d? det har det framförts starka önskem?l, baserat p? att den befintliga stationen ligger olämpligt ur turistsynpunkt, säger Magnus Sandström, regionchef p? Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Jag hoppas och tror att vi snart kan bli klara med den nya stationen trots semestertider.
De som använt ?tervinningsstationen vid Norra Strandgatan hänvisas fram till dess att den nya stationen är klar, antingen till ?tervinningsstationen vid Runvägen eller den vid Norrtornsvägen.

P? FTI hemsida www.ftiab.se kan besökare hitta den ?tervinningsstation som ligger närmast där man befinner sig. En ?tervinningsstation ger närboende hush?ll möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. Grovsopor och annat hush?llsavfall lämnas i grovsoprum eller p? kommunens ?tervinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.
I ett större perspektiv bidrar ?tervinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar p? jordens ändliga resurser i onödan.
För ytterligare information:
Magnus Sandström, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 73 magnus-sandströ[email protected]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

A to już wiesz?  P? Restaurant Day kan alla öppna restaurang

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy