SE

?tervinningsstationen i Hammarbyhöjden tas bort

Hammarbyhöjden i Stockholm förtätas och d? m?ste ?tervinningsstationen p? Finn Malmgrens väg
bort. Det är förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI som äger och driver alla landets ?tervinningsstationer. Och det är kommunen som anvisar platser som där FTI kan söka bygglov.
? Det är olyckligt att vi m?ste ta bort ?tervinningsstationer med s? här kort framförh?llning. Tidigare
var bygget planerat att dra ig?ng i augusti/september, men är nu tidigarelagt till 1 juli, säger Annika Ahlberg, regionchef p? Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
Boende i Hammarbyhöjden hänvisas nu istället antingen till ?tervinningsstationen vid
Garagevägen eller till den som finns p? Finn Malmgrens plan.
? Vi har tillsammans med kommunen försökt hitta en annan godtagbar ersättningsplats, men flera av de platser kommunen anvisat har av olika skäl inte fungerat, säger Annika Ahlberg.
P? FTI hemsida www.ftiab.se kan besökare hitta den ?tervinningsstation som ligger närmast där man befinner sig. En ?tervinningsstation ger närboende hush?ll möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. Grovsopor och annat hush?llsavfall lämnas i grovsoprum eller p? kommunens ?tervinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.
I ett större perspektiv bidrar ?tervinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar p? jordens ändliga resurser i onödan.
För ytterligare information:
Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 01 [email protected]
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy