SE

?tervinningsstation i Tomelilla stängs

a8

Den 31 mars kommer ?tervinningsstationen vid Preem i Tomelilla att stängas p? fastighetsägarens begäran.

? Det är olyckligt när en ?tervinningsstation m?ste tas bort innan det finns en ersättningsplats dit den kan flyttas, säger Anneli Viberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Det är min förhoppning att vi p? sikt ska kunna erbjuda en alternativ plats till stationen vid Preem och arbetet att hitta en s?dan p?g?r redan tillsammans med kommunen.
Tills vidare hänvisar FTI till ?tervinningsstationerna vid ICA Kvantum och Lidl.
? Just stationen vid Lidl ser vi gärna att den används i större utsträckning än idag. Det kanske kan vara värt att p?peka att den ligger strax bakom butiken, säger Anneli Viberg.
En ?tervinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar ?tervinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar p? jordens ändliga resurser i onödan.
För ytterligare information:
Anneli Viberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 040-42 31 14
[email protected]
För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy