?tervinningsstation i Sp?ngbro tas bort

Nu tas ?tervinningsstationen vid COOP Nära i Sp?ngbro bort den 23 maj.
? Markägaren har sagt upp avtalet och bett oss att ta bort ?tervinningsstationen, säger Annika Ahlberg, regionchef p? Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.
Istället hänvisar FTI till ?tervinningsstationerna vid Sunnerby Livs och Sunnerby industriomr?de för källsortering av förpackningar av papper, plast, metall och glas samt för tidningar.
? Vi hoppas att de boende kommer att fortsätta att källsortera genom att nyttja dessa platser istället, menar Annika Ahlberg.
FTI:s uppdrag är att samla in och se till att förpackningar och tidningar ?tervinns. Det gör man bland annat genom ?tervinningsstationerna runt om i hela Sverige. Dessa är endast till för hush?llens förpackningar och tidningar. Grovsopor kan hush?ll och företag lämna till n?gon av kommunens ?tervinningscentraler.
P? FTI:s hemsida kan företag och andra verksamheter söka efter var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt.
I ett större perspektiv bidrar ?tervinning vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och nya tidningar till att vi inte slösar p? jordens ändliga resurser i onödan.
För ytterligare information:
Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 01
[email protected]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Authors

Related posts

Top