SE

?tervinningsstation i Partille tas bort

?tervinningsstationen vid Björndammsterrassen i Partille kommer att tas bort i slutet av augusti p? grund av att transportvägen under en g?ngbro är för l?g för tömningsbilarna. Tömningsfordonen behöver använda hela körbanan för att komma under g?ngbron till omr?det eftersom vägbanan lutar och utrymmet i högra körfältet är för l?gt för de fordon som används. Som en tillfällig ?tgärd för att minska riskerna för alla parter har flaggvakter använts vid tömning för att stoppa trafiken.
? Bilarna har f?tt köra över i motsatt körfält och ner i diket för att komma under g?ngbron. Det säger sig själv att det är inget som kan fortg? d? det är en risk b?de för v?ra förare och den mötande trafiken, säger Magnus Örnborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
? FTI har meddelat att de inte kan driva stationen vidare under de förutsättningar som r?der, s? vi
har undersökt möjligheterna att sänka vägen och även sett p? andra lösningar men har inte kunnat hitta n?got ekonomiskt försvarbart alternativ d? det endast är ett par hundra meter till nästa ?tervinningsstation, säger Per Söderquist, Teknisk chef vid Samhällsbyggnadskontoret Partille.
FTI hänvisar istället ?tervinnare främst till ?tervinningsstationen vid parkeringsdäcken vid Krondammsvägen, n?gra hundra meter öster ut.
? Tömningsintervallerna p? denna station kommer att ses över för att möta den volymökning som blir när stationen p? Björndammsterrassen stängs, avslutar Magnus.
Andra stationer som finns i närheten ligger p? H?lldammsvägen 1, Nämndemansvägen och
p? Timmerslätt 83 i Furulund.
?tervinningsstationer ger hush?ll i omr?det möjlighet att lämna förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. I ett större perspektiv bidrar ?tervinning av förpackningar till att vi aktivt sparar p? jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje g?ng!
Företag och andra verksamheter kan hitta var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar p? FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:
Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 74
[email protected]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy