SE

?tervinningsstation i Lerum flyttas

Den 29 augusti flyttas ?tervinningsstationen p? Lektorps Industriväg i Gr?bo till en plats vid värmeverket och den nya pendelparkeringen p? Hjällsnäsvägen. Kommunen kommer att bebygga den gamla platsen och stationen kan därför inte vara kvar.

? M?nga människor passerar p? den nya platsen, s? den är mer tillgänglig. Nu hoppas vi att fler kommer att ?tervinna sina förpackningar, säger Magnus Örnborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
En ?tervinningsstation ger närboende och hush?ll möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. Grovsopor lämnas till n?gon av kommunens ?tervinningscentraler.
? Vi vill p? alla sätt försöka förhindra nedskräpning, s? vi ber alla respektera att inte ställa n?got p? marken under flyttiden, avslutar Magnus Örnborg. Det är endast förpackningar och tidningar som kan lämnas p? v?ra ?tervinningsstationer.
P? FTI:s hemsida kan företag och andra verksamheter söka efter var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt.
I ett större perspektiv bidrar ?tervinning av olika material till att vi aktivt sparar p? jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje g?ng!
Det är FTI:s uppdrag att samla in och se till att förpackningar och tidningar ?tervinns. Det gör man bland annat genom de ?tervinningsstationer som finns runt om i hela landet.
För ytterligare information:
Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 74
[email protected]
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy