SE

Arla stödjer brett upprop för ansvarsfull sojaodling

2014 ska minst 60 procent av den soja som används eller säljs av företagen i Sojadialogen vara ansvarsfullt producerad. 2015 ska all soja vara det. Det garanterar de 27 svenska matföretag och organisationer som skrivit under Sojadialogen ? ett svenskt upprop för ansvarsfullt odlad soja. Arla, som deltar i nätverket, har redan tidigare beslutat att g? över till 100 procent ansvarsfullt odlad soja fr?n i ?r.
I ett brett, frivilligt nätverk som omfattar branschorganisationer, matproducenter och handelskedjor vill företagen i Sojadialogen säkerställa att de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med h?llbarhetscertifierad soja, oavsett om det rör sig om produkter med svenskt eller importerat ursprung.
De senaste 50 ?ren har den globala sojaproduktionen ökat fr?n 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton. Sojamjöl är vanligt i foder d? det inneh?ller livsviktiga aminosyror som är nödvändiga för att djuren ska m? bra. Majoriteten av sojan odlas i USA och Sydamerika.

Genom att enbart producera eller sälja produkter med certifierad soja vill företagen i Sojadialogen bidra till att förhindra förluster av den biologiska m?ngfalden, oansvarig användning av giftiga bekämpningsmedel, exploatering av mark som tillhör lokal- eller ursprungsbefolkningar samt säkra bra arbetsförh?llanden p? sojaplantagerna. Sojan ska vara certifierad enligt RTRSs (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerras principer och kriterier.
? Vi välkomnar överenskommelsen som ett viktigt första steg för att minska negativ p?verkan p? natur, djur och människor där sojan produceras. V?r förhoppning är att andra företag kan följa efter och ställa krav p? hur sojan produceras, säger Peter Westman, naturv?rdschef p? Världsnaturfonden WWF.

Arla har redan tidigare beslutat att g? över till 100 procent ansvarsfullt odlad soja fr?n i ?r. Läs mer om det här. Se ocks? WWF:s hemsida.

A to już wiesz?  Stort flöde av Stockholmsinspiration ska dra fler finländare i höst

För mer information vänligen kontakta:

Arlas pressjour: 0708-84 42 90
Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12.000 mjölkbönder fr?n Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är ocks? världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy