Arla lägger icke-bindande bud p? mejeri i Egypten

Arla lägger ett icke-bindande bud p? det börsnoterade Arab Dairy Products Company (ADPC.ca), som har sitt huvudsäte nära Kairo. Arla kommer i och med ett köp, som förutsätter att företagets ekonomi är god, att bli en av de fem-sex största mejeriaktörerna i Egypten.
En s? kallad due diligence-fas g?r nu ig?ng, där Arla efter att ha gett ett icke-bindande bud p? upp till 100 procent av aktierna kan f? en mer detaljerad inblick i de delar av Arab Dairys verksamhet som inte finns beskrivna i ?rsredovisningen.
– V?rt bud är inte bindande men blir nu officiellt, eftersom Arab Dairy är börsnoterat. Företaget ser ut att passa v?ra ambitioner i Egypten bra, och nu ska vi ner i detaljerna innan vi tar beslut om ett köp, säger Rasmus Malmbak Kjeldsen, som är ansvarig för Arlas verksamhet i Mellanöstern och Afrika.
Det intressanta med Arab Dairy är att företaget har en stark position inom b?de detaljhandel och foodservice (restauranger och storhush?ll), vilket passar bra med Arlas fokus p? just dessa säljkanaler. Köpet kan ge Arla en placering bland de 5-6 största mejeriaktörerna i Egypten och en marknadsandel p? 13-15 procent i ostkategorierna.
Fakta om Arab Dairy:
Omsättning: 68 miljoner euro (2013)
Säljvolymer: 43 000 ton mejeriprodukter (2013)
Har position 1-4 i flera stora produktkategorier, primärt ostar av feta-typ, mjukost och h?rdost
Största varumärke: Panda
?tta distributionscentraler och 125 distributionsbilar, som täcker hela landet
Produktionskapacitet p? 80 000 ton vid en nyare anläggning 50 km utanför Kairo, med plats för en eventuell utbyggnad
– Arab Dairys lokala produktion är baserad p? s? kallad rekombinering, där mjölkpulver och vatten blandas för att sedan användas till osttillverkning. Cirka 80 procent av mjölkpulvret importeras till Egypten. Det finns allts? potential att använda den mjölk v?ra ägare Arlabönderna producerar till värdeförädlade produkter och avsätta dem p? en marknad i tillväxt, säger Rasmus Malmbak Kjeldsen.
Egypten: ett land i tillväxt Egypten är en av de största mejerimarknaderna i i Mellanöstern och Nordafrika, en region som har mycket gemensamt när det gäller konsumtion av mejeriprodukter. Det bor omkring 90 miljoner människor i omr?det, och b?de befolkningen och köpkraften växer. Samtidigt förändras konsumtionsmönstret, fr?n konsumtion av mejeriprodukter som tillverkats i hemmet eller i den nära omgivningen till produkter tillverkade och förpackade p? ett mejeri och köpt i en butik.
Läs mer om Arab Dairy p? www.arabdairy.com
Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12.000 mjölkbönder fr?n Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är ocks? världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Authors

Related posts

Top