SE

Arla Foods ägs nu av 13 500 bönder i sju länder

Den 1 augusti trädde Arla Foods fusion med belgiska EGM Walhorn i kraft. Det stärker Arla Foods ställning som världens mest multinationella mejeriföretag ägt av bönder. Bondeägda Arla har nu mjölkbönder som ägare i sju europeiska länder.

?Den här veckan blir Nederländerna det sjunde landet i Europa där Arla Foods har ägare. Totalt är nu cirka 13 500 bönder ägare till Arla Foods.
– Vi lyckas locka till oss fler bönder och samarbeta över gränserna eftersom som vi st?r enade med ett och samma m?l ? att säkra v?r framtid som mjölkbönder och öka v?ra möjligheter att utvecklas. Att vara en av Arlas ägare innebär en garanti, oavsett vilket land vi finns i, för att v?r mjölk omvandlas till produkter med hög kvalitet som säljs världen över. Och ju fler bönder vi är, desto mer mjölk producerar vi, och vi blir ännu starkare tillsammans när det gäller att ge världen fantastiska mejeriprodukter, säger Arla Foods styrelseordförande ?ke Hantoft.
Bönderna vill h?lla ett högt tempo
Arla Foods är ett företag som i generationer ägts av bönder, vilket gjort att bönderna kunnat p?verka företagets utveckling. För varje bonde har ägarskapet inneburit att de varit med och säkrat mjölkg?rdens utveckling, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.
– Arlas mjölkbönder kan och vill vara med och bestämma utvecklingstakten, som har varit hög under m?nga ?r. De vill säkerställa att vinsten dels kommer tillbaka till deras mjölkg?rdar, dels in i företaget som en investering i Arlas globala mejeriverksamhet. Vi gör detta tillsammans som ett stort multinationellt team av mjölkbönder och medarbetare. Detta tankesätt har skapat det globala företag Arla är idag.
Det gränsöverskridande samarbetet mellan Arlas mjölkbönder inleddes 2000 när det svenska mejerikooperativet Arla gick ihop med det danska mejeriföretaget MD Foods. 2011 gick Arla Foods ihop med Hansa Milch i Tyskland och 2012 med Milch-Union Hocheifel (MUH) i Tyskland och Milk Link i Storbritannien. 2013 anslöt sig även medlemmarna i AMCo UK och blev delägare i Arla Foods.
Fakta

2014 förväntar sig Arla Foods att mjölkinvägning fr?n Arlas ägare kommer att bli omkring 11,4 miljarder kilo eller 92 procent av det totala förväntade mjölkinvägningen i ?r (12,4 miljarder kilo).
Arla Foods har ägare i sju europeiska länder: Sverige (3356), Danmark (3156), Storbritannien (2956), Tyskland (2763), Belgien (955), Luxemburg (236) och Nederländerna (52).
EGM Walhorn är ett mejerikooperativ som ägs av 795 mjölkbönder i Belgien (426), Tyskland (317) och Nederländerna (52).
2013 uppgick Arla Foods försäljning av mejeriprodukter över hela världen till totalt 9,9 miljarder euro.
Arlas kärnmarknader är Storbritannien, Sverige, Tyskland, Danmark, Finland och Nederländerna.
Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12.000 mjölkbönder fr?n Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är ocks? världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Similar Posts