Matlaging

??rets Ladejarl? – her er de topp-nominerte

05-08-2014 07:02 Reitangruppen N?r Odd Reitan p? vegne av Reitangruppen AS gir ut verdiprisen ??rets Ladejarl? 2014 g?r den til en av disse kandidatene. Blant mange hundre nominerte utmerket de seg sterkest innenfor verdibasert arbeid og ledelse.

N?r Odd Reitan p? vegne av Reitangruppen AS gir ut verdiprisen ??rets Ladejarl? 2014 g?r den til en av disse kandidatene. Blant mange hundre nominerte utmerket de seg sterkest innenfor verdibasert arbeid og ledelse.
– ?rets Ladejarl er en person som gir folk noe ? tro p?. Med verdibasert ledelse utl?ses engasjement og vilje til gjennomf?ring. Det handler om ? bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit, sier Colonialmajor Odd Reitan.
Prisen gis til en person som bidrar til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som motvirker likegyldighet og utviser mot. Vedkommende viser ogs? evne til ? unne og beundre andre.
I ?r har Reitangruppen f?tt inn mange sterke historier om mennesker som ut?ver verdibasert arbeid og ledelse. Historiene har engasjert og r?rt sekretariatet. -Vi er stolte over at niv?et er s? h?yt.
Juryen f?r en krevende jobb med ? velge blant spennende nye kandidater og sterke gjengangere, sier leder av jurysekretariatet, Hilde Undlien.

?rets toppkandidater (tilfeldig rekkef?lge)
Andreas Viestad. Forfatter, matskribent, programleder. Grunnlegger av Geitmyra matkultursenter for barn.
Atle V?rvik. Grunnlegger og leder av MOT ? en holdningsskapende organisasjon for og med ungdom – nasjonalt og internasjonalt. Tidligere sk?ytel?per.
Eddi Eidsv?g. Leder for P?belprosjektet og baker. Kjent som stand-up komiker.
Johann Olav Koss. Grunnlegger, president og CEO i Right To Play – en internasjonal humanit?r organisasjon med bevisst bruk av fysisk aktivitet og lek for ? oppn? fredsm?l. Tidligere sk?ytel?per.
Ada Sofie Austegard. Stifter og leder for Stine Sofies Stiftelsen som kjemper for ? bedre barns og p?r?rendes rettigheter.
Lisa Ann Cooper. Grunnlegger og leder i Leadership Foundation ? som er en tenketank og konsulentselskap som promoterer mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge.
Geir Lippestad. Advokat, forfatter og foredragsholder. Kjent som forkjemper for livsvern og menneskeverd og for sin verdibaserte kommunikasjon etter terrorhandlingene i Norge i 2011.
Per Solli. Rektor p? Elvebakken videreg?ende skole ? en flerkulturell skole med unikt l?ringsmilj?.
Lisa Hartmark. Seniorr?dgiver i IMDi. Kjent som pioner p? integreringsfeltet i Norge med egenutviklede konsepter innenfor mangfold og dialog.
Tore Christiansen. Investor, styreleder i Oilers AS (ishockey) og gründer i SFF ? et selskap med alternative medlemmer som har personlige, psykiske eller rusrelaterte utfordringer.

Tidligere vinnere av ??rets Ladejarl?
Anlov P. Mathiesen fikk i fjor prisen p? to millioner kroner. Han st?r bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE. ?rets Ladejarl 2013 er ogs? kjent for ? v?re et uredd taler?r for sosialt utst?tte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.
Prisen ble delt ut for f?rste gang i 2012 til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen. Arntzen er blant annet kjent som leder av Aktive Fredsreiser og for ? ha tatt med til sammen 150 000 ungdommer p? reiser til Auschwitz. ?rets Ladejarl blir k?ret p? Lade Gaard i Trondheim den 11. september 2014.

Juryen velger
??rets Ladejarl? er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Prisen p? to millioner kroner finansieres av
Reitangruppen AS. Det gis ingen f?ringer eller begrensninger for prismottakerens bruk av pengene. Juryen best?r av Odd Reitan og fem jurymedlemmer: leder av Civita og tidligere topp-politiker Kristin Clemet, R?de Kors-ansatt og tidligere artist Andres Rafael Diaz, assisterende toppidrettssjef i Olympiatoppen Marit Breivik, h?yskolelektor Cecilie Staude, og r?dgiver innen media og kultur Gunnar Flikke.

Vedtekter for ?rets Ladejarl
§ 1 ?rets Ladejarl
?rets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen er p? to millioner kroner. Vinneren f?r i tillegg skulpturen “Colonialmajoren” av Per Sverre Dahl. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS. ?rets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert ?r p? Lade Gaard i Trondheim.
§ 2 Form?l og tildelingskriterier
Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i s?rlig grad har; utmerket seg og bidratt til
samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til ? unne og beundre andre mennesker blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.
§ 3 Bruk av prispengene
Det legges ingen f?ringer eller begrensninger p? prisvinnerens bruk av prispengene!
§ 4 Forslag og beslutning om pristildeling
Enhver kan foresl? kandidater til ?rets Ladejarl. Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5.
§ 5 Juryen
Juryen best?r foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire ?r av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, best?ende av to personer, for ? bist? juryen i dens arbeid.
Juryen m?tes s? ofte lederen anser det n?dvendig, likevel minst en gang ?rlig forut for utdelingen av ?rets Ladejarl. Vervet som jurymedlem er ul?nnet. Jurymedlemmer f?r dekket reise- og oppholdsutgifter til jurym?ter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader p?dratt i anledning juryarbeidet. Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som
jurymedlemmet har et s?rlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.
§ 6 N?rmere bestemmelser
Reitangruppen kan i samr?d med juryen utarbeide n?rmere bestemmelser om utdelingen av ?rets Ladejarl
Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der:

REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld og en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Gruppen er basert i Oslo/K?benhavn.
Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2013 (inkl. franchiseomsetning) for 77 milliarder kroner, sysselsetter 35.000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy