Gastronomi

?RETS BUTIKKJEDE 2013 – KITCH`N

Juryens begrunnelse:
??rets Butikkjede har en tydelig og bevisst strategi og har tatt en posisjon i sitt marked. Kjeden har v?rt sv?rt ekspansjonsoffensive i de siste ?rene og har lykkes med det. Vinneren har hatt en solid omsetnings?kning som er imponerende i et ellers t?ft marked.
?rets Butikkjede har v?rt flinke til ? utvikle konseptet ?r etter ?r og viser til kvalitet og kontroll i alle ledd av driften.I tillegg til ? holde h?yt medietrykk har kundeklubben vokst frem til ? bli en viktig markedskanal og gir fordeler som oppleves som gode og attraktive. Kjeden deltar ogs? aktivt i senteraktiviteter.
Vinneren arbeider med innovative produktleverand?rer og har en strategi om ? v?re st?rste innkj?per for de som blir valgt. Juryen er imponert over at kjeden behersker et h?yt varetr?kk og samtidig vise til god ryddighet i butikkene.?rets Butikkjede har vist at en liten lokaldrevet butikk ogs? kan vokse frem og overta markedsandeler fra de store.?

Juryen:
Christine Lampe Juryansvarlig
Marianne H?konsen Sektor Eiendomsutvikling
Enza Mola, Storebrand Eiendom AS
Kathrine Halgunset, Aberdeen Asset Management’
Harald Eskildsen Eurosign
Charlotte Christensen, Steen & Str?m
?rets nominerte ble plukket ut av alle butikkjeder i Norge hvor kj?pesenterbransjen har anledning til ? melde p? flere butikkjeder og deretter blir vurdert av en fagjury.

Nordic Council of Shopping Centers Norge er den eneste foreningen i Norge for kj?pesenterbransjen og den norske avdelingen har n?rmere 350 medlemmer. Totalt har den nordiske foreningen over 1100 medlemmer, og har aktiviteter i alle nordiske land.

Form?let for foreningen er ? lage m?teplasser for bransjen, hvor det skapes faglige og menneskelige relasjoner, enten du er senterleder, sentereier, leietaker/detaljist eller tjenestetilbyder.

Arrangementene i Norge er fagseminarer, studietur til utlandet og Kj?pesenterkonferansen hver h?st. I tillegg har medlemmene tilgang til flere nordiske arrangement. NCSC tilbyr ogs? utdannelse innen Center Management.

NCSC st?r ogs? bak utdelingen av Kj?pesenterprisene: ?rets Kj?pesenter, ?rets Butikkjede, ?rets Driftsteam og markedsprisen Den Gyldne Idé. Disse prisene deles ut p? Kj?pesenterkonferansen hvert ?r. For mer informasjon om konferansen og prisene, se www.kj?pesenterkonferansen.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy