?RETS BUTIKKJEDE 2013 – KITCH`N

Juryens begrunnelse:
??rets Butikkjede har en tydelig og bevisst strategi og har tatt en posisjon i sitt marked. Kjeden har v?rt sv?rt ekspansjonsoffensive i de siste ?rene og har lykkes med det. Vinneren har hatt en solid omsetnings?kning som er imponerende i et ellers t?ft marked.
?rets Butikkjede har v?rt flinke til ? utvikle konseptet ?r etter ?r og viser til kvalitet og kontroll i alle ledd av driften.I tillegg til ? holde h?yt medietrykk har kundeklubben vokst frem til ? bli en viktig markedskanal og gir fordeler som oppleves som gode og attraktive. Kjeden deltar ogs? aktivt i senteraktiviteter.
Vinneren arbeider med innovative produktleverand?rer og har en strategi om ? v?re st?rste innkj?per for de som blir valgt. Juryen er imponert over at kjeden behersker et h?yt varetr?kk og samtidig vise til god ryddighet i butikkene.?rets Butikkjede har vist at en liten lokaldrevet butikk ogs? kan vokse frem og overta markedsandeler fra de store.?

Juryen:
Christine Lampe Juryansvarlig
Marianne H?konsen Sektor Eiendomsutvikling
Enza Mola, Storebrand Eiendom AS
Kathrine Halgunset, Aberdeen Asset Management’
Harald Eskildsen Eurosign
Charlotte Christensen, Steen & Str?m
?rets nominerte ble plukket ut av alle butikkjeder i Norge hvor kj?pesenterbransjen har anledning til ? melde p? flere butikkjeder og deretter blir vurdert av en fagjury.

Nordic Council of Shopping Centers Norge er den eneste foreningen i Norge for kj?pesenterbransjen og den norske avdelingen har n?rmere 350 medlemmer. Totalt har den nordiske foreningen over 1100 medlemmer, og har aktiviteter i alle nordiske land.

Form?let for foreningen er ? lage m?teplasser for bransjen, hvor det skapes faglige og menneskelige relasjoner, enten du er senterleder, sentereier, leietaker/detaljist eller tjenestetilbyder.

Arrangementene i Norge er fagseminarer, studietur til utlandet og Kj?pesenterkonferansen hver h?st. I tillegg har medlemmene tilgang til flere nordiske arrangement. NCSC tilbyr ogs? utdannelse innen Center Management.

NCSC st?r ogs? bak utdelingen av Kj?pesenterprisene: ?rets Kj?pesenter, ?rets Butikkjede, ?rets Driftsteam og markedsprisen Den Gyldne Idé. Disse prisene deles ut p? Kj?pesenterkonferansen hvert ?r. For mer informasjon om konferansen og prisene, se www.kj?pesenterkonferansen.no

Authors

Related posts

Top