SE

?reföretag föreläste om samhällsnyttiga affärer i B?stad

Företaget G?rdsnära var en av 208 talare under entreprenörsveckan i B?stad. Tillsammans med Mid Sweden Science Park, föreläste de om socialt företagande och sin söktjänst för närproducerat.
? G?rdsnäras historia och drivkraft är typisk för det samhällsnyttiga företaget. De har en vision om bättre mat- och konsumtionsvanor, säger Annika Cawthorn p? Mid Sweden Science Park.
Under entreprenörsveckan i B?stad samlas 198 företag, 153 seminarier och 208 föreläsare. Invigningstalet i ?r hölls av B?stads kommunchef som lyfte fr?gan om behovet av fler samhällsentreprenörer.
? M?nga vet inte vad socialt entreprenörskap är. S? därför är det viktigt att öka kunskapen. Vi har haft m?nga spännande möten och nya kontakter. Jag har f?tt önskem?l om att komma och föreläsa p? fler ställen och G?rdsnära har f?tt fler affärskontakter, säger Annika Cawthorn.
Grundarna Erik Östling och Lisa Jungell föreläste vid tre tillfällen i B?stad, tillsammans med Annika Cawthorn som driver SoLab vid Mid Sweden Science Park i Östersund.
? Föreläsningarna har g?tt bra. Entreprenörsveckan är ett jättebra tillfälle att träffa andra människor och höra deras ?sikter om G?rdsnära och tankar om socialt företagande. Vi är ju ganska nystartade och är väldigt lyhörda för reaktionerna p? v?r tjänst. Nu har vi f?tt nya synpunkter och perspektiv som vi inte hade tänkt p? själva, säger Lisa Jungell, en av företagets grundare.
G?rdsnäras korta historia började med att webbutvecklaren Erik Östling hade sv?rt att f? tag p? bra, närproducerad mat och dryck. Han visste ocks? att producenterna hade sv?rt att n? konsumenterna. Efter att ha tagit hjälp av formgivaren M?rten Sparrman och sambon Lisa Jungell, lanserades webbsidan gardsnara.se 2012 och ett ?r senare kom appen G?rdsnära. Idag är de störst i Sverige.
? G?rdsnära är egentligen bara ett sätt för konsumenter och lokala matproducenter att hitta varandra. Rent tekniskt handlar det om en söktjänst med en kartfunktion som visar vilka producenter av mat och dryck som finns nära dig. Det kan handla om alltifr?n ett café eller ett mikrobryggeri till en nötbonde med g?rdsförsäljning. Appen till iPhone och iPad finns p? App Store, säger Erik Östling.
Kontakt:
Annika Cawthorn, SoLab, Mid Sweden Science Park, tel. 070-890 10 11
Lisa Jungell, G?rdsnära, tel. 073-530 41 30
Mid Sweden Science Park är en mötesplats för innovation, entreprenörskap och tillväxt, som kopplar ihop ett stort nätverk av olika kompetenser. SoLab är en av flera verksamheter inom Mid Sweden Science Park i Östersund och har i uppdrag att f?nga upp affärsidéer som kan bidra till att lösa samhällsproblem. Mid Sweden Science Park har totalt tio anställda, varav tv? inom SoLab.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy