Gastronomi

?pning av Matsentralen i Oslo

?pning av Matsentralen i Oslo
02-09-2013 12:00 NorgesGruppen Etter p?driverkraft fra blant annet NorgesGruppen ?pnet i dag Norges f?rste matsentral i Oslo.

Etter p?driverkraft fra blant annet NorgesGruppen ?pnet i dag Norges f?rste matsentral i Oslo.
Matsentralen er et samarbeid mellom dagligvarehandelen, industrien og de frivillige organisasjonene, med Kirkens Bymisjon, Bl?kors og Frelsesarmeen i spissen.
Matsentralen skal s?rge for distribusjon av matvarer til organisasjoner som deler ut eller serverer mat til fattige og vanskeligstilte.
Hvert ?r kaster vi i Norge over 300 000 tonn mat som kunne ha v?rt spist. Det er et etisk dilemma i en verden med en milliard sultende, og stadig mer synlig problem i forhold til utslipp av klimagasser.
Opprettelsen av matsentralen er et positivt bidrag for de ideelle/frivillige organisasjonene, for akt?rene i matverdikjeden og for samfunnet generelt. NorgesGruppen er derfor stolt bidragsyter til etableringen og skal fortsette ? v?re det i fremtiden.
V?re konsepter skal bidra til at dette blir en suksess for byen, milj?et, organisasjonene og butikken.

A to już wiesz?  REMA 1000 satser i nord!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy