?pnet Norges mest milj?vennlige dagligvarebutikk

I dag ?pnet Colonialmajor Odd Reitan, n?ringsminister Trond Giske og administrerende direkt?r for REMA 1000, Ole Robert Reitan Norges mest milj?vennlige dagligvarebutikk p? Kroppanmarka i Trondheim. Butikken bruker hele 30 prosent mindre str?m enn ?vanlige? butikker.
– Dette er fremtiden! Vi ?nsker ? legge til rette for at kundene v?re skal handle kvalitetsvarer til Norges laveste priser, samtidig som de vet at vi sparer milj?et. I tillegg skal handelen skje i et vakkert bygg, sier administrerende direkt?r for REMA 1000, Ole Robert Reitan.

Sn?hetta-butikk
?Fremtidens dagligvarebutikk? er et samarbeidsprosjekt mellom REMA 1000 og det anerkjente arkitekt-, landskapsarkitektur- og interi?rdesignfirmaet Sn?hetta. Den nye butikken bruker veldig lite energi gjennom ? utnytte dagslyset i lokalet. Taket er belagt med sedum, lavtvoksende torv, som kan lagre mye regnvann. Dette bidrar blant annet til god isolasjon. Kj?le- og frysel?sningene er milj?effektive ved blant annet bruk av Co2 i stedet for milj?fiendtlige gasser. Designmessig er det lagt vekt p? at bygget skal passe godt inn i n?rmilj?et og fremst? som moderne og funksjonelt p? mange omr?der.
– Vi ?nsker ? ber?mme REMA 1000 og Ole Robert Reitans vilje og evne til innovativ tenkning og handling. Butikkmilj?et som er skapt viser hvor mye de har kunden i sentrum. N? er REMA 1000 best i klassen p? milj?bygg innenfor detaljvarehandelen, sier Kjetil Tr?dal Thorsen, grunnlegger og partner i Sn?hetta.

ENOVA og SINTEF med i prosjektet
I januar i ?r besluttet ENOVA ? st?tte REMA 1000 med 58 millioner kroner i forhold til lavpriskjedens reduksjon av energibruk. P? ett ?r g?r det med 286 GWh i driften av REMA 1000, inkludert REMA Distribusjon. Dette betyr en energikostnad p? dr?ye 210 millioner kroner i ?ret. I butikken p? Kroppanmarka har ENOVA har bidratt til flere energisparel?sninger, og Sintef energiforskning har testet og m?lt for ? finne de mest energisparende l?sningene.
– Enova er glad for at REMA 1000 har h?ye ambisjoner for ? redusere energibruken i sine butikker. Det er et betydelig potensial for energiomlegging i dagligvarebransjen og effektivisering er bra b?de for milj?et og for lommeboka, sa administrerende direkt?r i Enova, Nils Kristian Nakstad i forbindelse med ENOVAs tildeling.

Store milj?ambisjoner
?Alle? har et forhold til REMA 1000. Med litt over 500 butikker over hele landet ? og en halv million kunder hver dag, er matvarekjeden en synlig akt?r i det norske markedet. REMA 1000 har store ambisjoner for ? drifte s? milj?effektivt som mulig.
– Kroppanmarkabutikken er starten p? hvordan REMA 1000 skal v?re i framtiden. L?nnsomme og milj?vennlige! Ut over arbeidet med nye butikker, kartlegger vi energibruk, utslipp av klimagasser, avfallsh?ndtering samt hvilke produkter vi har innenfor ?kologi, Svanemerkede varer mm for ? kunne sette inn riktige tiltak. M?lsetningen er ? unng? ? sl?se med de ressursene vi forvalter og sikre at vi har de produktene forbrukerne forventer ? finne i butikkene, sier Ole Robert Reitan.

Milj?fokus siden 1979
REMA 1000 har hatt fokus p? energibruk siden oppstarten i 1979. Energibruket er blant de st?rre kostnadene i en butikk, og disse kan p?virkes. Tidlig i 2000 startet kjeden sitt f?rste store en?kprosjekt. B?de kj?pmenn og kjede er med i prosjektene.
? ? satse p? energieffektivisering betyr ? se muligheter ? for milj?et, men ogs? for l?nnsomheten i hver enkelt butikk. Vi investerer n? i mye nytt utstyr, samt energieffektiviserer mye av det etablerte utstyret. Vi setter lokk p? frysere, d?rer p? kj?ledisker, fornyer ventilasjonsanlegg og kj?leanlegg, skifte ut lysarmaturer i butikklokaler og etablerer styringssystemer som overv?ker og styrer str?mbruken. I tillegg fors?ker vi ? gjenbruke all overskuddsvarme fra kj?le- og fryseanlegg, avslutter Ole Robert Reitan.

P? bildet: Ole Robert Reitan, Kj?pmann Jasmin Abdu Omar, Odd Reitan og Trond Giske.
For ytterligere informasjon:
Arve Husby, driftsdirekt?r REMA 1000, tlf. 9086 6676, [email protected]

Reitangruppen best?r av fire forretningsomr?der: REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg datterselskapet Spaceworld, en eierandel p? 15,6 prosent i Axfood og 3,5 prosent i Sparebank1 Midt-Norge. Reitangruppens hovedkontor er p? Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Convenience har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X er basert i Oslo/K?benhavn.
Reitangruppens visjon er ? bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppen omsatte i 2012 (inkl. franchiseomsetning) for 72 milliarder kroner, sysselsetter 34.000 mennesker i Skandinavia og Baltikum, og er med dette blant Norges ti st?rste selskap.

Authors

Related posts

Top