Amanda Ooms ställer ut p? Lydmar Hotel

Amanda Ooms ställer ut sina stora kolteckningar med nedslag i nuet och förnimmelser ur det förg?ngna.
Amanda har etablerat sig inom m?nga omr?den. Som sk?despelare i första hand och som författare men under de senaste tio ?ren har även hennes bildkonst utvecklats och hon framg?ngsfullt ställt ut och s?lt hundratals kolteckningar och oljem?lningar.
Hon har ställt ut i Sverige, Holland, Tyskland och England. Och har även gjort m?nga personporträtt som beställningsverk.
Amanda arbetar huvudsakligen med kolteckningar i stora format och oljem?lningar p? duk. Figurativt och egensinnigt. Hennes personliga uttryck fick ocks? en stor plats under hennes egen föreställning T?LA MOD p? Dramaten v?ren 2013. Amanda tecknade d? ett nytt självporträtt inför publik varje kväll och s?ldes direkt efter monologens slut till högstbjudande. Intäkterna gick oavkortat till Klara Kyrkas arbete för de utsatta och hemlösa.
Fr?n en recension 2013 om Amandas Ooms konst:

“När en person yrkesverksam inom ett konstnärligt skr? bryter mark inom en annan kulturell riktning s? kan publiken först?s undra hur detta skall g?, och hoppas att talangen har bäring inom det nya fältet. Amanda Ooms är en av Sveriges mest framg?ngsrika och uppskattade sk?despelare. Hon är ocks? författare och översättare, och ja, hennes bilder i kol h?ller m?ttet och mer därtill. De har b?de en intressant narrativ och en suggestiv svärta som gör att man behöver betrakta verken klart längre än en flyktig stund.? Jakob Anckarsvärd för konsten.net

Utställningen p?g?r 4 september ? 10 december 2014.
För mer information om utställningen kontakta:
[email protected]

We like to keep it simple and straightforward in a relaxed and informal environment. We believe in a hotel experience liberated from formalities and conservative stiffness. Calmness and simplicity is promoted rather then an abundance of impressions. It is neither the rigid minimalist look, nor the exaggerated grandness, which guests are used to in a five-star context. It is an ease of freshness in combination with a contemporary classic look, featuring culture, top quality and strong personal impressions to create the added value of belonging.
We believe that personality is more important than formal uniforms. The staff will express a more personal style and possess local knowledge about what?s happening in the town, which will suit those who want to ?live? during their stay and are used to top service and relaxed elegancy.

Welcome to Lydmar Hotel.

Authors

Related posts

Top