SE

All palmolja ska vara certifierad 2015

Livsmedelsföretagens styrelse har beslutat om ett gemensamt ?tagande som innebär att den palmolja som används i svenskproducerade livsmedel ska vara certifierad senast under 2015.

Genom initiativet vill svenska livsmedelsproducenter bidra till en ökad användning och efterfr?gan av ansvarfullt producerad och certifierad palmolja, en ökad öppenhet och sp?rbarhet i leverantörsledet och bidra till att marknaden för ansvarsfullt producerad palmolja ökar.
– Svensk livsmedelsindustri visar att den är fram?tsträvande och ansvarstagande i sitt h?llbarhetarbete och jag är stolt över att industrin kan enas kring ett gemensamt ?tagande för att driva efterfr?gan p? ansvarsfullt producerad palmolja, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.
Livsmedelsindustrin i Sverige har aktivt och gemensam arbetat för att f? till detta initiativ som innebär att all palmolja i livsmedel ska vara certifierad innan 2015, enligt RSPO:s principer (Roundtable on Sustainable Palmoil).
Palmolja produceras inom ett omr?de runt ekvatorn och länderna Indonesien och Malaysia st?r för cirka 85 procent av den globala palmoljeproduktionen. Indonesien är idag det största produktionslandet. Enligt WWF är cirka 4,5 miljoner personer beroende av palmoljan för sin överlevnad i Sydostasien.
Den globala efterfr?gan p? palmolja bara ökar och nästan hälften av all vegetabilisk olja som används i livsmedel globalt best?r av palmolja. P? marknader som Indien och Ryssland ökar efterfr?gan och i flera asiatiska länder använder man palmolja till matlagning.
– Det är viktigt att svensk livsmedelsindustri visar vägen och driver palmoljeutbudet i en mer ansvarsfull riktning, vilket skapar förutsättningar b?de för den lokala befolkningen men ocks? bidrar till överlevnad av regnskogen och de vilda djur som lever där, säger Johan Anell, H?llbarhetsansvarig p? Livsmedelsföretagen.
Kontakt: Johan Anell, tel: 072-572 65 44
Fr?gor och svar om palmolja
Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för över 800 livsmedelsproducerande företag i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsbranschen ska karaktäriseras av högt anseende och m?ngfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförm?ga.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy