SE

Akuta problem med ?tervinningen i Göteborg, Partille och Härryda

Vid en kontroll under m?ndag av fordonen som tömmer ?tervinningsstationernas beh?llare för förpackningar av papper, plast och metall i Göteborg, konstaterades sprickbildning i lyftkranarna. För att till varje pris undvika en olycka har samtliga dessa lastbilar tagits bort fr?n tömningsuppdraget. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI som ansvarar för ?tervinningen uppmanar nu alla som kan, att om möjligt vänta med att lämna förpackningarna till ?tervinning till dess man har kommit i kapp med tömningarna.
? Under tisdagen har v?r entreprenör lyckats kalla in tre ersättningsbilar fr?n andra transportörer i omr?det, säger Magnus Örnborg, regionchef vid FTI. Men vi har fortfarande behov av ytterligare en bil och beklagligt nog har vi i och med detta kommit efter i arbetet.
Konsekvenserna av den försenade tömningarna samt att det fortfarande saknas en tömningsbil kommer att bli p?taglig under de närmsta dagarna. Redan nu har FTI f?tt in rapporter om att beh?llare är överfulla och att förpackningar lagts utanför beh?llarna. Detta problem utöver det sedan tidigare stora problemet med att vissa lägger grovsopor, trädg?rdsavfall med mera p? stationerna riskerar att göra situationen vid ?tervinningsplatserna i Göteborg oh?llbar inom kort.
? Vi kan inte nog tydligt poängtera att grovsopor, trädg?rdsavfall och dylikt ska lämnas p? kommunens bemannade ?tervinningscentraler och inte p? v?ra stationer. Det är normalt ett av v?ra största problem i Göteborg och nu kan s?dana nedskräpningsbrott komma att bli rent förödande.
? För att situationen inte ska bli helt ohanterlig kommer vi kanske dessutom att n?gon enstaka g?ng tvingas sända en del av förpackningarna till förbränning. Det är i och för sig tvärt emot det uppdrag vi har ?t v?ra producenter, men av tv? onda ting m?ste vi prioritera att f? bort avfallet utanför beh?llarna.
FTI har förhoppning om att vara i kapp med tömningen inom en vecka. De trasiga lastbilarna behöver reservdelar som tillverkas för hand i Österike och leverantören uppger att reservdelarna tidigast kan komma till Sverige i slutet av september.
?. Vi beklagar verkligen det omak som händelsen skapar för boende i Göteborg, Partille och Härryda och arbetar intensivt med att lösa de mest akuta problemen genom att till exempel hyra in fler städare för att h?lla rent, avslutar Magnus Örnborg.
För ytterligare information:
Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 74
[email protected]

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och ?tervinning av förpackningar och tidningar fr?n landets hush?ll via ?tervinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glas?tervinning. Läs mer p? www.ftiab.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy