SE

Äkta vara har dukat bordet ? du avgör

Märkning p? krogen och vinet, h?rdare straff för matfusk, utökad ursprungsmärkning och mer forskning p? hälsoeffekter. Det är n?gra av partiernas ?sikter p? matomr?det. Se riksdagspartiernas och Feministiskt initiativs svar p? Äkta varas enkät med ?tta fr?gor inför valet.
Nedan är en sammanställning av resultatet, med länkar till de fullständiga svaren. Hela enkäten hittar du här >>

LIVSMEDELSINFORMATION
Hur tycker ert parti att man ska förbättra informationen till konsumenterna p? livsmedelsförpackningar?
Majoriteten av partierna vill har en utökad ursprungsmärkning av framförallt kött och köttprodukter.
Flera vill ocks? ha en tydligare och mer läsbar livsmedelsmärkning generellt.
Socialdemokraterna nämner en märkning av livsmedel “fria fr?n onödiga tillsatser” samt en tydligare märkning av matens hälsovärde som n?got som bör övervägas. De anser ocks? att bland annat azofärgämnen borde förbjudas.
Läs alla svar p? fr?gan >>
COCKTAILEFFEKTEN
Anser ni att riskerna med tillsatser, till exempel cocktaileffekten, är tillräckligt utredda? Om inte, vad bör göras?
Samtliga partier vill ha ytterligare forskning p? riskerna med kemikalier i maten, bland annat tillsatser men ocks? ämnen i förpackningar.
Läs alla svar p? fr?gan >>

OREDLIGHET
Den senaste tiden har en rad fall av felaktigt märkt mat uppdagats, rörande allt fr?n honung och olivolja till nötkött. Anser ni att myndigheterna bör vara h?rdare mot oredlighet inom livsmedelsbranschen, och i s? fall hur?
Hur man vill arbeta mot fusk eller slarv i märkningen skiljer sig en del mellan partierna.
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill exempelvis bland annat ha h?rdare straff, n?got som även Miljöpartiet och Centerpartiet kan tänka sig.
Moderaterna och Kristdemokraterna vill ha ett bättre samarbete mellan tillsynsmyndigheterna inom EU. Övriga partier nämner inga specifika förslag.
Läs alla svar p? fr?gan >>

KROGINGREDIENSER
Enligt de nya regler som börjar gälla i december m?ste inneh?llet i restaurangmaten deklareras om gästen köper med sig rätten hem, men inte om hen äter den p? plats. Är detta rimligt eller vill ni att även den mat som konsumeras p? restaurang ska ingrediensdeklareras?
Samtliga oppositionspartier samt Folkpartiet tycker att det är rimligt att restaurangmaten ska ingrediensdeklareras oavsett om den äts p? plats eller köps med hem.
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är tveksamma till ytterligare krav p? märkning, utöver den information om allergener som kommer att införas i december.
Läs alla svar p? fr?gan >>

HEMLAGAT
I Frankrike har man just infört en märkning (fait maison, sv. “hemlagat”) av den restaurangmat som tillagats p? plats fr?n grunden, och allts? inte gjorts av halvfabrikat. Borde samma märkning införas i Sverige?
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ är positiva till att införa en märkning som den i Frankrike.
De borgerliga partierna är emot en obligatorisk märkning och vill istället se branschinitiativ.
Övriga tar ingen tydlig ställning.
Läs alla svar p? fr?gan >>

OFFENTLIG MAT
Vad vill ditt parti göra för att mer mat ska lagas i tillagningskök p? sjukhus, skolor och ?lderdomshem?
Samtliga partier vill höja kvaliteten p? den offentliga maten, men det är bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som lovar nationella satsningar p? stöd till fler tillagningskök. Flera andra partier menar dock att de driver fr?gan om tillagningskök lokalt i m?nga landsting och kommuner.
Läs alla svar p? fr?gan >>

EKOLOGIM?L
2006 satte den d?varande regeringen ett m?l om 25 procent ekologisk mat i offentlig sektor. Bör n?got göras för att skynda p? att de tidigare m?len för andelen ekologisk mat i offentliga verksamheter n?s och i s? fall vad?
Flera partier p? b?da kanter tycker att takten bör öka och föresl?r konkreta ?tgärder, bland annat strategier och stöd för ökad ekologisk produktion, krav p? kostriktlinjer och ökade möjligheter att ställa om miljöaspekter vid offentliga upphandlingar.
Nämnas bör även att de tre rödgröna partierna vill höja m?let för andelen ekologiskt i den offentliga maten till mellan 30 och 50 procent.
Läs alla svar p? fr?gan >>

ALKOHOLHALTIGT
Idag är alkoholhaltiga drycker undantagna fr?n reglerna om ingrediensdeklaration. Vad vill ditt parti göra för att konsumenter ska f? veta inneh?llet i alkoholhaltiga drycker?
De rödgröna samt Centerpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ tar tydligt ställning för ingrediensdeklaration även p? alkoholhaltiga drycker.
Sverigedemokraterna “kan tänka sig” samma sak, Folkpartiet är “preliminärt positiva” till att “förtydliga” dagens regler medan Moderaterna endast är positiva till att ämnen “som p?verkar v?r hälsa negativt” ska redovisas.
Flera av partierna menar att de driver fr?gan i EU, som överväger nya regler.
Miljöpartiet g?r dock längre och vill att Sverige redan nu inför nationella regler om ingrediensdeklaration.
Läs alla svar p? fr?gan >>

Den ideella föreningen Äkta vara bildades 2006. Föreningen driver konsumentsajten www.äktavara.org med nyheter, livsmedelsguider och bloggar. Sedan 2009 har Äkta vara även en livsmedelsmärkning som en service till de konsumenter som vill undvika tillsatser och industriella ingredienser. Läs mer om märket p? www.ä-märket.se.
Följ v?rt nyhetsflöde p? Facebook

Similar Posts