50 000 kroner for gode emballasjeideer Coop Milj?pris 2014

Har du en god idé til hvordan innpakningen av matvarer kan bli bedre? Coop Milj?pris premierer gode ideer som kan f?re til at vi kaster mindre mat med 50 000 kroner. Frist for ? sende inn din idé til bedre emballasje er 1. mars 2014.
Hvert ?r kaster vi én av fire handleposer med mat. Matkasting er sl?sing med ressurser og et enormt milj?problem. Det ?nsker Coop ? gj?re noe med gjennom Coop Milj?pris, en konkurranse om den beste emballasjeideen som kan redusere mengden mat som kastes.
? Den store forskjellen for oss og de andre dagligvarekjedene er at vi er et samvirke eid av kundene v?re. V?r viktigste verdi er ? dele med hverandre, men vi er ogs? opptatt av at vi m? dele med neste generasjon. Matkasting er en stor klimabelastning. Derfor ?nsker Coop gjennom Coop Milj?pris ? bidra til at det kastes mindre mat, sier administrerende direkt?r Coop Norge Handel AS.
? Det st?rste milj?problemet i dag er ikke emballasjen vi bruker, men all maten som kastes. ? produsere mat er sv?rt ressurskrevende, derfor er det viktig at vi har godemballasje som tar godt vare p? maten. ? kaste mindre mat er bra b?de for milj?et og lommeboken. Framtiden i v?re hender st?tter Coop Milj?pris og ser fram til ??v?re med i juryen som skal k?re den beste og mest milj?vennlige emballasjeideen, sier Arild Hermstad, leder Framtiden i v?re hender.
? Frist 1. mars 2014
Frist for ? sende inn gode ideer og l?sninger for bedre emballasje er 1. mars 2014. Coop Milj?pris deles ut i kategoriene Innovasjonsprisen og Hverdagsprisen, begge p? 50 000 kroner. Konkurranseregler finnes p? miljoprisen.coop.no.
Innsendte forslag vurderes av en ekstern jury, som k?rer to vinnere v?ren 2014. Medlemmene i juryen er Arild Hermstad, leder i Framtiden i v?re hender, milj?agent Sara Alsén Siddiqui fra Milj?agentene, Kari Bunes, direkt?r i Emballasjeforeningen, seniorforsker Ole J?rgen Hanssen ved ?stfoldforskning, og Svein Fanebust, administrerende direkt?r Coop Norge Handel AS.
H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit delte i fjor ut Innovasjonsprisen til “Musketerene” fra Troms? og Hverdagsprisen til “Milj?gjengen” fra 6. og 7. klasse ved Steigenskolen i Nordland. Fjor?rets vinnere fikk prisene for sitt arbeid med ? redusere matsvinn, og for ? ?ke folks bevissthet om problemet.
– I tillegg til ?kt bevissthet, s? tror vi at bedre emballasje kan v?re med ? redusere den store mengden mat som blir kastet i hele kjeden, fra produksjon til forbrukeren. Derfor er emballasje og matsvinn temaet for Coop Milj?pris 2014, sier Svein Fanebust.
– Emballasje er alt fra en enkel papirpose til ? frakte mat i, til kompliserte produkter som gir matvarene lenger holdbarhet. Emballasje for melk er et godt eksempel p? utviklingen som har v?rt innen emballasje, fra det gamle melkespannet via ulike glassflasker fram til dagens kartong.Mindre milj?belastning
? Emballasjeoptimalisering handler i f?rste omgang om ? finne gode l?sninger som beholder matens kvalitet slik at vi ikke beh?ver ? kaste s? mye mat som vi gj?re i dag. ? produsere mat, for s? ? kaste den, gir en dobbel belastning p? milj?et. Derfor er gjenvinnbar emballasje som bidrar til redusert matsvinn, det beste for milj?et, sier Svein Fanebust.
Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag 820 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Smart Club. Coop har ogs? 28 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 113 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,35 millioner medlemmer.

Authors

Related posts

Top