100 % sertifisert kakao

N? er all kakao Nidar kj?per sertifisert. Det betyr at den er dyrket med hensyn til mennesker og milj?.

Kakao er den viktigste ingrediensen i sjokolade, og helt uunnv?rlig for oss som produserer sjokolade. I dag dyrkes kakao i noen av verdens fattigste land hvor barnearbeid og d?rlige levek?r er kjente utfordringer. Nidar er opptatt av at r?varene vi bruker skal v?re dyrket under anstendige forhold, og ?nsker ? bidra til bedre k?r for kakaob?ndene. Fra og med 2013 kj?per vi derfor kun sertifisert kakao.
Kakaoen Nidar kj?per sertifiseres gjennom UTZ Certified. UTZ Certified er en sertifiseringsordning for etisk handel som bygger p? internasjonalt anerkjente standarder. Ved ? v?re med i UTZ-programmet f?r kakaob?ndene delta i et fire?rig oppl?ringsprogram hvor de l?rer om temaer som gode dyrkningsteknikker, riktig behandling av kakaoen etter innh?sting, barnearbeid og milj?vennlig kakaodyrking. Gjennom ?kt kompetanse, f?r kakaofamiliene bedre avlinger og h?yere inntekt.
Les mer om hva UTZ Certified betyr for b?ndene her.
Overgangen til 100 prosent sertifisert kakao gjelder alle Nidars merker. Den r?de UTZ-logoen vil fremover komme p? flere og flere av v?re produkter.

Nidar ble etablert i 1912 som en rent tr?ndersk bedrift. Siden den gang har Nidar utviklet seg til ? bli en ledende leverand?r av godterier i Norge.
Nidar har en stolt arv av gamle merkevarer; sjokolade og andre godterier som vi husker fra barndommen. Samtidig satser Nidar hele tiden p? fornyelse og utvikling av nye godterier. B?de utviklingen og produksjonen av Nidars godterier skjer ved fabrikken i Trondheim.

Authors
Top