SE

100 procent schysst kaffe p? Compass Group

Kaffe är världens näst största handelsvara och p?verkar b?de miljö och miljontals människor över hela världen. Att välja rätt kaffe kan därför vara ett bra sätt att p?verka och göra världen lite godare. Det tar Compass Group fasta p?. Tillsammans med Löfbergs gör man nu en unik kaffe- och h?llbarhetssatsning.
– Vi har bestämt att hos oss ska kaffe b?de smaka och göra gott. Därför kommer vi att servera 100 procent certifierat kaffe fr?n Löfbergs p? v?ra enheter. Vi kör samtidigt ig?ng tv? stora h?llbarhetsprojekt i länder där det odlas kaffe, säger Lena Wettergren, H?llbarhets- och kvalitetsansvarig, Compass Group.
– All heder ?t Compass Group som p? detta sätt ökar b?de medarbetares och gästers engagemang för h?llbarhetsfr?gan som är en av v?r tids största utmaningar, säger Per Grahn, Försäljningsdirektör p? Löfbergs.

Konkreta resultat
Satsningen innebär att Compass Group, under sina varumärken, kommer att servera kaffe som är Krav, EU-ekologiskt, Fairtrade eller Rainforest Alliance certifierat p? drygt 140 av sina restauranger och caféer runt om i landet. Med hjälp av ett verktyg som Löfbergs utvecklat kommer restaurangerna bland annat kunna visa sina gäster hur mycket kaffeböndernas inkomster ökar när gästerna dricker mer Fairtrademärkt kaffe.
Compass Group kommer även att engagera sig i tv? utvecklingsprojekt i odlarländer. Det handlar dels om klimatkompensation av kaffet genom investering i ett vindkraftsprojekt i Nicaragua som bidrar till en mer klimatanpassad energiförsörjning. Compass Group kommer även att starta ett etiskt projekt där man ger ekonomiskt stöd till ett kaffekooperativ som ska p?verka böndernas hälsa och närmiljö positivt.
– Under hösten kommer vi att utbilda kaffeambassadörer p? v?ra enheter. Det handlar naturligtvis om att säkerställa kvalitén p? kaffet, men ocks? om att skapa först?else för v?r satsning. Jag är övertygad om att v?ra gäster är positiva och att de vill vara med och brygga en bättre värld, säger Jonas Siljhammar, VD, Compass Group.

För mer information kontakta:
Karl Elmstedt, Inköpschef, Compass Group, tel: 08-440 75 40
Per Grahn, Försäljningsdirektör, Löfbergs, tel: 054-14 01 46

Här kan du läsa mer om Compass Groups unika kaffe- och h?llbarhetssatsning
Safety – Integrity – Respect in everything we do. Find out more…
Compass Group är en världsledande leverantör av m?ltidsservice och andra supporttjänster. Den svenska verksamheten drivs under varumärkena Eurest, Eurest Services, Medirest, Chartwells och Levy Restaurants. Verksamheten omfattar m?ltidstjänster till företag, arenor, universitet, skolor, v?rd och omsorg samt supporttjänster som konferensservice, reception, lokalv?rd, vaktmästeri och telefonservice. Läs mer om oss p? www.compass-group.se

Similar Posts