Tag Archives: Sissel Fykse

Bondelaget ?nsker ny tomtefesteavgift med balanse mellom partene

Bondelaget ?nsker ny tomtefesteavgift med balanse mellom partene

Tomtefesteutvalgets forslag til endringer i tomtefesteloven er klar. Regjeringen oppnevnte den 15.2. 2013 et lovutvalg som skal foresl? endringer i tomtefesteloven. Utvalget leverte sin innstilling 15. oktober 2013. Bakgrunnen er en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) avsa 12. juni 2012 i den s?kalte tomtefestesaken (Lindheim og andre mot Norge).…
Top