Tag Archives: Agri Analyse

Regjeringen vil frata samfunnet kontrollen over norsk matproduksjon

Regjeringen vil frata samfunnet kontrollen over norsk matproduksjon

Regjeringen foresl?r i dag ? oppheve konsesjonsloven for landbrukseiendommer. Norges Bondelag advarer sterkt mot den voldsomme endringen i grunnlaget for norsk matproduksjon som det vil medf?re. – Det er trist at vi har f?tt en landbruksminister som er mer opptatt av ?…

Klar tale fra H?yre og FrPs kandidater: Vil ikke satse p? norsk mat

En ny unders?kelse fra Agri Analyse viser at norsk matproduksjon vil g? en sv?rt usikker og uforutsigbar hverdag i m?te dersom Norge f?r en bl?bl? regjering etter 9. september. P? oppdrag fra Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke har Agri Analyse intervjuet 500 av partienes topp-ti kandidater til stortingsvalget om en rekke landbrukspolitiske sp?rsm?l.…

Fjerning av priskontroll – et nytt steg i feil retning

Statsr?d Sylvi Listhaug foresl?r ? fjerne prisereguleringen av norske landbrukseiendommer. Norges Bondelag er skuffet over at hun velger ? overse de tydelige advarslene fra b?de landbruksn?ringen og ?vrige deler av samfunnet. – Dersom m?let fortsatt er ? styrke rekrutteringen til landbruket og ?ke norsk matproduksjon vil dette v?re et s?rdeles d?rlig grep.…
Top