Gastronomi articles

Rema ?pnet forbildebutikk

Rema ?pnet forbildebutikk

Rema 1000 i Kroppanmarka i Trondheim bruker unike teknologiske l?sninger for ? spare energi. Enova har st?ttet foregangsprosjektet som skal bidra til at supermarkedene i Norge blir mer energi- og klimavennlige. – Rema har valgt en teknologi som trolig gj?r butikken til bransjens mest avanserte p?…

Klar tale fra H?yre og FrPs kandidater: Vil ikke satse p? norsk mat

En ny unders?kelse fra Agri Analyse viser at norsk matproduksjon vil g? en sv?rt usikker og uforutsigbar hverdag i m?te dersom Norge f?r en bl?bl? regjering etter 9. september. P? oppdrag fra Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke har Agri Analyse intervjuet 500 av partienes topp-ti kandidater til stortingsvalget om en rekke landbrukspolitiske sp?rsm?l.…

Bondelaget ?nsker ny tomtefesteavgift med balanse mellom partene

Tomtefesteutvalgets forslag til endringer i tomtefesteloven er klar. Regjeringen oppnevnte den 15.2. 2013 et lovutvalg som skal foresl? endringer i tomtefesteloven. Utvalget leverte sin innstilling 15. oktober 2013. Bakgrunnen er en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) avsa 12. juni 2012 i den s?kalte tomtefestesaken (Lindheim og andre mot Norge).…
Top